Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Dobbelt videoopptak

Lar deg samtidig ta opp en XAVC S-film og en MP4-film, eller en AVCHD-film og en MP4-film.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Dobbelt videoopptak] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
En XAVC S- og en MP4-film, eller en AVCHD-film og en MP4-film, tas opp samtidig.
Av (standardinnstilling):
[Dobbelt videoopptak]-funksjonen brukes ikke.

Merknad

  • Når [Opptaksinnst.] for en XAVC S-film er stilt inn på [60p]/[50p], er [Opptaksinnst.] for en AVCHD-film stilt inn på [60p]/[50p], eller [Filformat] stilt inn på [MP4], er [Dobbelt videoopptak]-funksjonen stilt inn på [Av].
  • Hvis du velger [Datovisning] i [Visningsmodus] under avspilling av filmer, vises XAVC S-filmer og MP4-filmer eller AVCHD-filmer og MP4-filmer side ved side.