Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Sette inn et minnekort

Slik setter du inn et minnekort

  1. Skyv minnekortdekselet for å åpne det.

  2. Sett inn minnekortet.

    • Kontroller at det skrå hjørnet vender i riktig retning.
    • Når det skrå hjørnet vender i riktig retning som vist, setter du inn minnekortet til du hører et klikk.
  3. Lukk minnekortdekselet.