Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Ta av objektivet

Sett strømbryteren til kameraet på OFF før du tar av objektivet.

  1. Fortsett å holde inne utløserknappen for objektivet (A) og drei objektivet i pilretningen til det stopper.

  2. Sett på objektivdekslene foran og bak på objektivet og kamerahusdekselet på kameraet.

    • Fjern eventuelt støv fra dekslene før du setter dem på.