Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Sette inn batteriet i kameraet

Hvordan batteriet skal settes inn i kameraet

  1. Skyv på opplåsingshendelen for å åpne batteridekselet.

  2. Sett inn batteriet mens du trykker på låsehendelen (A) med kanten av batteriet, inntil batteriet låses på plass.

  3. Lukk dekselet.