Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Fjerne batteriet

Hvordan fjerne batteriet

  1. Pass på at tilgangslampen ikke lyser, og slå av kameraet.
  2. Skyv på låsehendelen (A) og ta ut batteriet.

    • Vær forsiktig så du ikke mister batteriet.