Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Måls.-AF m. senterk.

Når du trykker på senterknappen, oppdager kameraet motivet midt på skjermen og fortsetter å følge motivet.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Måls.-AF m. senterk.][På]
 2. Juster målrammen (A) over motivet og trykk på på midten av kontrollhjulet. For å stoppe sporing må du velge MENU (Kamerainnst.) → [Måls.-AF m. senterk.][Av].

 3. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

Merknad

 • [Måls.-AF m. senterk.] fungerer kanskje ikke spesielt godt i følgende situasjoner:
  • Motivet beveger seg for raskt.
  • Motivet er for lite eller for stort.
  • Når kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
  • Det er for mørkt.
  • Lyset i omgivelsene endres.
 • Målsøking-AF fungerer ikke i følgende situasjoner:
  • I [Panoramafotografer.]-modus
  • Når [Scenevalg] er stilt inn på [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering]
  • Når du fotograferer i manuelt fokus-modus
  • Ved bruk av den digitale zoomen
 • Når det motivet som skal spores, forsvinner fra skjermen, utløses målsøking-AF.
 • Når [Måls.-AF m. senterk.] er stilt inn på [På], vil kameraet kanskje ikke kunne gjenoppta sporing før en stund etter at den har mistet sporet av motivet.