Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Lade ved å koble til en datamaskin

Du kan lade batteriet ved å koble kameraet til en datamaskin med en mikro-USB-kabel.

 1. Slå av produktet, og koble det til USB-terminalen på datamaskinen.

Merknad

 • Legg merke til følgende punkter når du lader via en datamaskin:
  • Hvis produktet er koblet til en bærbar datamaskin som ikke er koblet til en strømkilde, tappes batteriet på den bærbare. Ikke la ladingen pågå over en lengre tidsperiode.
  • Ikke slå på/av eller foreta omstart av datamaskinen, eller start datamaskinen fra dvalemodus når datamaskinen og kameraet er koblet til hverandre med en USB-tilkobling. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil. Før du slår på/av, omstarter datamaskinen eller starter datamaskinen fra dvalemodus, må du bryte forbindelsen mellom kameraet og datamaskinen.
  • Det kan ikke gis noen garanti for at alt vil fungere på alle slags datamaskiner.
  • Det gis ingen garantier for lading med en spesiallaget eller modifisert datamaskin.
  • Kameraet vil kanskje ikke fungere som det skal hvis andre USB-enheter brukes samtidig.