Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Lade batteriet mens det sitter i kameraet

Når du bruker kameraet for første gang, må du huske å lade batteriet. En oppladet batteripakke vil lades ut litt etter litt, selv om du ikke bruker den. For ikke å gå glipp av en mulighet til å fotografere, bør du lade batteriet før du fotograferer.

 1. Slå AV kameraet.
 2. Koble kameraet, med innsatt batteri, til vekselstrømadapteren (inkludert) ved hjelp av mikro-USB-kabelen (inkludert), og koble vekselstrømadapteren til stikkontakten.

  For kunder i USA og Canada

  For kunder i andre land eller regioner enn USA og Canada

  Ladelampe
  Tent: Lading
  Av: Lading avsluttet
  Blinker: Ladefeil, eller midlertidig stopp i ladingen, fordi kameraet ikke er innenfor korrekt temperaturområde

Ladetid (fullstendig opplading)

Ved lading med vekselstrømadapteren (inkludert) er ladetiden ca. 310 minutter.

 • Ladetiden avhenger også av hvor mye strøm det er igjen på batteriet samt ladeforholdene.
 • Batteriet kan lades selv om det ikke er helt utladet.
 • Ovennevnte ladetid gjelder for lading av et helt utladet batteri (inkludert) ved en temperatur på 25 °C. Ladeprosessen kan ta lenger tid, avhengig av bruksforhold og omgivelsene.
 • For å kontrollere hvor mye strøm som er igjen på batteriet må du koble fra mikro-USB-kabelen og kontrollere (batterinivåindikatoren) på skjermen.

Merknad

 • Hvis ladelampen blinker når batteriet ikke er fullt ladet, må du fjerne batteriet fra kameraet og deretter sette det inn igjen for lading.
 • Hvis ladelampen på kameraet blinker når vekselstrømadapteren er koblet til stikkontakten, tyder dette på at ladingen er midlertidig stoppet fordi temperaturen er utenfor det anbefalte området. Når temperaturen er innenfor det anbefalte området igjen, gjenopptas ladingen. Vi anbefaler at batteriet lades opp ved omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og 30 °C.
 • Koble vekselstrømadapteren til nærmeste stikkontakt. Hvis det skulle oppstå funksjonsfeil ved bruk av vekselstrømadapteren, må støpselet tas ut av stikkontakten omgående, for å koble fra strømmen.
 • Når du bruker et helt nytt batteri, eller et batteri som ikke har vært brukt på lenge, vil ladelampen kanskje blinke raskt når batteriet lades for første gang. I slike tilfeller bør du ta batteripakken ut av kameraet og sette den inn igjen for å lade det opp.
 • Ikke lad batteriet kontinuerlig eller gjentatte ganger uten å bruke det, hvis det allerede er fulladet eller nesten fulladet. Dette kan føre til redusert batteriytelse.
 • Når ladingen er fullført, må du koble vekselstrømadapteren fra stikkontakten.
 • Pass på kun å bruke ekte Sony-batterier, mikro-USB-kabler (inkludert) og vekselstrømadaptere (inkludert).