Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Markørvisning

Stiller inn om markører skal vises eller ikke, for å aktivere justering til en struktur under filmopptak.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Markørvisning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Markører vises. Markørene tas ikke opp på mediet.
Av (standardinnstilling):
Ingen markør vises.

Merknad

  • Du kan ikke vise markører når du bruker [Fokusforstørrer].
  • Markørene vises på skjermen. (Du kan ikke skrive ut eller eksportere markørene.)