Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Oversikt over symbolene på skjermen

Det viste innholdet og plasseringen av det er bare illustrerende, og kan avvike fra den faktiske visningen.

Liste over ikoner i opptaksmodus

Liste over ikoner i visningsmodus

 1. P P* A S M
  Opptaksmodus
  NO CARD
  Status for minnekort/opplasting
  Ikoner for scenegjenkjenning
  Scenevalg
  100
  Gjenværende antall bilder som kan tas opp
  Bildeforhold for stillbilder
  24M / 20M / 12M / 10M / 6.0M / 5.1M
  Stillbildestørrelse
  Stillbildekvalitet
  Bildefrekvens for film
  Bildestørrelse for film
  NFC er aktivert
  Gjenværende batteritid
  Varsel om lavt batterinivå
  Blitslading pågår
  AF-lys
  Autom. innramm.
  SteadyShot
  Varsel om kamerarystelser
  Flymodus
  Ikke lydopptak for film
  Vindstøyreduksjon
  Advarsel om overoppheting
  Ikke mer plass / feil i databasefilen
  Innstillingseffekt Av 
  Smart zoom/Klart bilde-zoom/digital zoom
  Punktmålingsområde
  Visningsmodus 
  100-0003
  Mappefilnummer
  Opptaksmodus for film
  Beskyttelse
  DPOF
  DPOF-innstilling
  Dobbelt videoopptak
  Fjern-PC
  Ikon for berøringslukker
  Berøringsfunksjonen er aktivert
  Berøringsfokus AV
 2. Bruksmodus
  Selvportrett/-utløser
  Målemodus
  Blitsmodus / reduksjon av røde øyne
  ±0.0
  Blitskompensering
  Fokusmodus
  Fokusområde
  7500K A5 G5
  Hvitbalanse
  DRO/Auto HDR
  Smil/Ansiktsregistr. 
  Kreative innst.
  Myke hudton.-eff.
  Bildeeffekt


  Smilfølsomhetsindikator

 3. Bytt opptaksmodus
  Veiviserdisplay for veksling mellom opptaksmoduser
  Målsøking-AF
  Veiviserskjerm for målsøking-AF med senterknapp
  REC 0:12
  Opptakstid for filmen (m:s)
  Kontrollhjulfunksjon (P*: Programskift , Av: Blender, Tv: Lukkerhastighet)
  Fokus
  1/250
  Lukkerhastighet
  F3.5
  Blenderverdi
  ±0.0
  Målt manuelt
  ±0.0
  Eksponeringskompensering
  ISO400
  ISO-følsomhet
  AE-lås
  Indikator for lukkerhastighet
  Indikator for blenderåpning
  Histogram
  Bildeeffektfeil
  Auto HDR-bildevarsel
  2014-1-1
  10:37AM
  Opptaksdato
  3/7
  Filnummer / antall bilder i visningsmodusen