Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Identifisering av deler

Når objektivet er tatt av

 1. Lukkerknapp
 2. ON/OFF (Strømbryter)
 3. Krok for skulderrem
 4. (N-merke)
  • Når du kobler sammen kameraet med en smarttelefon som er utstyrt med NFC-funksjonen, må du la merket på enhetene berøre hverandre.
  • NFC (Near Field Communication) er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde.
 5. For opptak: W/T-spak (zoomespak)
  For visning: (indeksspak)/ (avspillingszoomespak)
 6. AF-lys/selvutløserlampe
 7. Posisjonsmerke for billedsensor
 8. Blits
  • Trykk på (blitsknappen) for å bruke blitsen.
 9. Mikrofon*
 10. Objektiv
 11. Utløserknapp for objektivet
 12. Fatning
 13. Bildesensor**
 14. Objektivkontakter**

*Ikke dekk til denne delen under filmopptak.

**Du må ikke komme i direkte kontakt med denne delen.

 1. Skjerm/berøringspanel
  • Du kan justere skjermen til en vinkel det er lett å se den i, og ta bilder fra en hvilken som helst posisjon.

 2. (Sprettoppknapp for blits)
 3. Multi/Micro USB-terminaldeksel
 4. Minnekort-/kontaktdeksel
 5. Tilgangslampe
 6. Wi-Fi-sensor (innebygd)
 7. MOVIE (filmknapp)
 8. MENU-knapp
 9. Kontrollhjul
 10. ? (Kameraveiviserknapp)/ (Sletteknapp)
 11. (avspillingsknapp)
 12. Multi/Micro USB-terminal
  • Støtter enheter som er kompatible med mikro-USB.
 13. Ladelampe
 14. Minnekortspor
 15. HDMI-mikrokontakt

*Du finner flere opplysninger om kompatibelt tilbehør for Multi/Micro USB-terminalen, på nettstedet til Sony, eller du kan kontakte Sony-forhandleren din eller en lokal, autorisert Sony-servicetilbyder.

 1. Batterideksel
 2. Batterilåsespak
 3. Spor for innsetting av batteri
 4. Tilkoblingsplatedeksel
  • Benyttes ved bruk av en AC-PW20 (selges separat). Sett tilkoblingsplaten inn i batterirommet, og før ledningen gjennom tilkoblingsplatedekslet, som vist nedenfor.

  • Forsikre deg om at ledningen ikke kommer i klem når du lukker dekslet.
 5. Høyttaler
 6. Skruehull for stativ
  • Bruk et stativ der skruen er kortere enn 5,5 mm. Ellers kan du ikke feste kameraet skikkelig, og kameraet kan ta skade.