Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Du kan ikke utføre berøringsoperasjoner.

  • Kontroller om [Berøringshandling] er stilt inn på [På].
  • MENU-skjermen og avspillingsmodusskjermen kan ikke betjenes med berøringsoperasjoner.
  • Funksjonen [Berøringsutløser] eller [Berøringsfokus] er deaktivert mens du bruker digital zoom. Du kan bruke [Berøringsutløser] eller [Berøringsfokus] innenfor området til den optiske zoomen.
  • Berøringspanelet på dette produktet er ikke trykksensitivt. Du vil kanskje ikke kunne betjene berøringspanelet med en negl eller en penn.
  • Hvis det er vanndråper på skjermen, eller du berører skjermen med en våt finger, vil du kanskje ikke kunne betjene berøringspanelet. Slå av produktet, og tørk deretter dråpene av skjermen med en myk klut.