Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Knappene på berøringspanelet fungerer ikke ordentlig, eller ikke i det hele tatt.

  • Hvis du dekker til panelet med en vanlig beskyttende film (som fås i handelen), vil panelet kanskje ikke fungere.
  • Hvis du berører et annet punkt på skjermen enn du mente, vil panelet kanskje ikke fungere ordentlig.
  • Enkelte arbeidsoperasjoner kan ikke utføres på berøringspanelet. I så fall må du bruke kontrollhjulet og knappene.