Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Produktet blir varmt.

  • Når produktet brukes i lengre tid av gangen, vil produkttemperaturen øke. Hvis produktet blir for varmt, kan filmopptak bli avbrutt, eller produktet kan slå seg av automatisk for å beskytte seg.