Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Förvridningskomp.

Används för att kompensera för distorsion i bilden som beror på egenskaperna för somliga objektiv.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Objektivkomp.] [Förvridningskomp.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Distorsionen i bilden kompenseras automatiskt.

Av (standardinställning):
Distorsionen i bilden kompenseras inte.

OBS!

  • Funktionen [Förvridningskomp.] går bara att använda när ett objektiv med E-fattning är monterat.
  • Beroende på objektivet som är monterat kan det hända att punkten [Förvridningskomp.] är fast inställd på [Auto], och det inte går att välja [Av].