Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

[Tryck på WPS] fungerar inte.

  • Det kan hända att [Tryck på WPS] inte fungerar beroende på åtkomstpunktens inställningar. Kontrollera den trådlösa åtkomstpunktens SSID och lösenord, och utför [Inst. åtkomstpunkt].