Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

[Inbyggd Smart-fjärr] eller [Skicka t. Smartph.] avbryts mitt i.

  • När batteriströmmen är för svag kan det hända att [Inbyggd Smart-fjärr] eller [Skicka t. Smartph.] avbryts mitt i. Ladda upp batteripaketet och försök igen.