Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Slutarprioritet

Det går att uttrycka rörelsen hos ett rörligt motiv på olika sätt genom att ändra slutartiden, och t.ex. frysa motivet mitt i en rörelse genom att använda en snabb slutartid, eller skapa ett spår efter motivet genom att använda en lång slutartid.Slutartiden går att ändra under pågående filminspelning.

 1. MENU(Kamerainst.) → [Fotoläge][Slutarprioritet].
 2. Ställ in önskat värde genom att vrida på styrratten.
 3. Ställ in skärpan och ta bilden.
  Bländaren ställs in automatiskt för att få rätt exponering.

OBS!

 • Om det inte går att få rätt exponering med de nuvarande inställningarna blinkar bländarvärdet på tagningsskärmen. Det går visserligen att ta bilden med inställningarna som de är, men vi rekommenderar att du gör om inställningarna.
 • Använd stativ för att undvika att bilden blir suddig när du använder en lång slutartid.
 • Indikatorn (SteadyShot-varning) tänds inte i slutartidsprioritetsläget.
 • När slutartiden är 1 sekund(er) eller ännu längre utförs brusreducering efter tagningen under lika lång tid som slutaren var öppen. Observera att det inte går att ta fler bilder medan brusreduceringen pågår.
 • Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.

Tips

 • När en snabb slutartid används ser det ut som om rörliga motiv, t.ex. människor som springer, bilar eller vågstänk, frusits mitt i sina rörelser. När en lång slutartid används uppstår det ett spår efter motivets rörelser för att skapa en mer naturlig och dynamisk bild.