Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

”- - E - -” visas på skärmen.

  • Ta ut minneskortet och sätt i det igen. Om problemet inte försvinner trots att du utfört den proceduren så formatera om minneskortet.