Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Varningsmeddelanden

Ställ in område/datum/tid.

 • Ställ in området, datumet och klockan. Om produkten inte har använts på länge, så ladda upp det inbyggda återuppladdningsbara reservbatteriet.

Kan inte använda minneskortet. Formatera?

 • Minneskortet har formaterats i en dator så att filformatet har ändrats. Välj [Enter], och formatera sedan om minneskortet. Därefter går det att använda minneskortet igen, men observera att alla tidigare data på det blir raderade. Formateringen kan ta en stund. Om samma meddelande fortfarande visas så byt minneskort.

Minneskortsfel

 • Ett inkompatibelt minneskort är isatt.
 • Formateringen misslyckades. Formatera om minneskortet.

Kan inte läsa minneskortet. Sätt i minnekortet igen.

 • Ett inkompatibelt minneskort är isatt.
 • Minneskortet är skadad.
 • Minneskortets kontaktdel är smutsig.

Detta minneskort kanske inte kan spela in/upp på normalt sätt.

 • Ett inkompatibelt minneskort är isatt.

Bearbetar...

 • Brusreducering pågår. Det går inte att ta fler bilder medan brusreduceringen pågår.

Kan inte visa.

 • Det kan hända att bilder som är lagrade med andra produkter eller bilder som modifierats på en dator inte visas på rätt sätt.

Känner inte av objektivet. Montera det på rätt sätt.

 • Objektivet är inte rätt monterat, eller inget objektiv alls är monterat. Om detta meddelande visas när ett objektiv är monterat, så ta av objektivet och sätt på det igen. Om detta meddelande visas ofta, så kontrollera om kontakterna på objektivet och produkten är rena eller ej.
 • Ställ in punkten [Utl.utan obj.][Möjlig] när produkten ska monteras på ett astronomiskt teleskop eller liknande.
 • SteadyShot-funktionen fungerar inte. Det går fortfarande att ta bilder, men SteadyShot-funktionen kommer inte att aktiveras. Stäng av produkten och slå på den igen. Om denna ikon inte släcks, så kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
 • Det indragbara motorzoomobjektivet är indraget. Stäng av produkten och ta ut batteripaketet, och sätt sedan i batteripaketet igen.

Kan inte skriva ut.

 • Du har försökt göra DPOF-markeringar för RAW-bilder.

Kameran är överhettad. Låt den svalna.

 • Produkten har blivit varm eftersom tagningen har pågått länge. Stäng av produkten. Vänta tills produkten har svalnat och är redo att ta bilder igen.


 • Produktens temperatur har stigit eftersom tagningen har pågått länge. Vänta med att ta bilder tills produkten har svalnat.

Det går inte att spela in i detta filmformat.

 • Ställ in punkten [Filformat][MP4].


 • Antalet bilder överskrider det maximala antal som den här produkten kan hantera i en databasfil.


 • Det går inte att registrera data i databasfilen. Importera alla bilderna till en dator och återställ sedan minneskortet.

Bilddatabasfilfel

 • Det har uppstått ett fel i bilddatabasfilen. Välj [Installation][Återställ bilddatabas].

Systemfel
Kamerafel. Stäng av och sedan på strömmen.

 • Ta ut batteripaketet och sätt sedan i det igen. Om detta meddelande visas ofta, så kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

Förstoring ej möjlig.
Bilden kan inte roteras.

 • Det kan hända att det inte går att förstora eller rotera bilder som är tagna med andra produkter.