Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

PAL/NTSC-väljare

Används för att spela upp filmer som är inspelade med den här produkten på en PAL/NTSC-TV.

  1. MENU (Installation) → [PAL/NTSC-väljare] [Enter]

OBS!

  • Denna funktion finns bara på 1080 50i-kompatibla apparater. Den finns inte på 1080 60i-kompatibla apparater. På 1080 50i-kompatibla apparater sitter det ett ”50i”-märke på undersidan.
  • Om man sätter i ett minneskort som tidigare har formaterats enligt PAL-systemet, tänds det ett meddelande om att kortet behöver formateras om. Om du vill spela in i NTSC-format, så antingen formatera om minneskortet eller använd ett annat minneskort.
  • När NTSC-läget är valt tänds alltid meddelandet ”NTSC används.” på startskärmen varje gång produkten slås på.