Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Självutlös. (kont.)

Används för att ta det inställda antalet bilder i en följd efter 10 sekunder. Sedan går det att välja den bästa bilden bland bilderna som tagits.

  1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][Självutlös. (kont.)].
  2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Självut. (kont.): 10 sek. 3 bilder (standardinställning):
Används för att ta 3 bilder i en följd 10 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren.
När man trycker på avtryckaren börjar själutlösarlampan blinka, ett pip hörs och slutaren utlöses efter 10 sekunder.

Självut. (kont.): 10 sek. 5 bilder:
Används för att ta 5 bilder i en följd 10 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren.
När man trycker på avtryckaren börjar själutlösarlampan blinka, ett pip hörs och slutaren utlöses efter 10 sekunder.