Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Självutlösare

Produkten tar en bild med hjälp av självutlösaren med antingen 2 eller 10 sekunders fördröjning.

  1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][Självutlösare].
  2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Självutlösare: 10 sek (standardinställning):
Används för att ställa in 10-sekunderssjälvutlösaren.
När man trycker på avtryckaren börjar självutlösarlampan blinka, det hörs ett pip, och efter 10 sekunder utlöses slutaren. För att stänga av självutlösaren trycker man en gång till på avtryckaren.

Självutlösare: 2 sek:
Används för att ställa in självutlösaren med 2 sekunders fördröjning. Därigenom minskar den skakningsoskärpa som annars uppstår när man trycker på avtryckaren.

Tips

  • Tryck på /-knappen på styrratten för att lämna självutlösarläget.
  • Tryck på /-knappen och välj (Enkeltagning) på styrratten för att lämna självutlösarläget.