Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

AE-lås

När det är hög kontrast mellan motivet och bakgrunden, t.ex. när motivet är i motljus eller befinner sig vid ett fönster, kan man mäta ljuset vid en punkt där motivet verkar ha lagom ljusstyrka och sedan låsa exponeringen före tagningen. För att minska motivets ljusstyrka mäter man ljuset vid en punkt som är ljusare än motivet, och låser sedan exponeringen för hela bilden. För att öka motivets ljusstyrka mäter man ljuset vid en punkt som är mörkare än motivet, och låser sedan exponeringen för hela bilden.
  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Specialknappinst.], och ställ sedan in [AE-lås] för önskad knapp.
  2. Ställ in skärpan på samma punkt som exponeringen ställs in för.
  3. Tryck på den knapp som [AE-lås]-funktionen är inställd för.
    • Exponeringen låses och (AE-lås) tänds.
  4. Ställ in skärpan på motivet igen och tryck på avtryckaren.
    • För att frigöra exponeringslåset trycker man på den knapp som [AE-lås]-funktionen är inställd för.

Tips

  • Om man väljer [AEL intryckt]-funktionen under [Specialknappinst.], går det att låsa exponeringen så länge man håller AEL-knappen intryckt. [AEL intryckt]-funktionen går inte att ställa in för [Vänsterknapp. funk.], [Högerknapp. funk.], eller [Nedknapp].