Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Tryck på WPS

Om åtkomstpunkten är försedd med en WPS-knapp går det att registrera åtkomstpunkten i den här produkten helt enkelt genom att trycka på WPS-knappen.

  1. MENU(Trådlös) → [Tryck på WPS].
  2. Tryck på WPS-knappen på den åtkomstpunkt som du vill registrera

OBS!

  • [Tryck på WPS] fungerar bara om åtkomstpunktens säkerhetsinställning är inställd på WPA eller WPA2 och åtkomstpunkten har stöd för WPS-knappsmetoden. Om säkerhetsinställningen är inställd på WEP eller om åtkomstpunkten saknar stöd för WPS-knappsmetoden, så utför [Inst. åtkomstpunkt].
  • För närmare detaljer om vilka funktioner och inställningsmöjligheter som finns på din åtkomstpunkt, se bruksanvisningen till åtkomstpunkten eller kontakta åtkomstpunktens administratör.
  • Det kan hända att ingen anslutning är möjlig beroende på omgivningsförhållandena, t.ex. materialet i väggarna, om det finns hinder i vägen eller om den trådlösa signalöverföringen mellan produkten och åtkomstpunkten är för dålig. Om det skulle inträffa, så prova att flytta produkten någon annanstans eller flytta den närmare åtkomstpunkten.