Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Zebra

Om ljusstyrkenivån överskrider IRE-nivån du har ställt in visas ett zebramönster över en del av bilden. Använd zebramönstret som vägledning för att justera ljusstyrkan.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Zebra] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av (standardinställning):
Zebramönstret visas inte.

70/75/80/85/90/95/100/100+:
Används för att justera ljusstyrkan.

OBS!

  • Zebramönstret visas inte vid HDMI-anslutning.