Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

För att avinstallera applikationer

Det går att avinstallera applikationer från den här produkten.

  1. MENU(Program) → Programlista[Programhantering][Hantera och ta bort].
  2. Välj den applikation som ska avinstalleras.
  3. Välj för att avinstallera applikationen.
  • Avinstallerade applikationer går att installera om igen vid behov senare. Se applikationsnedladdningssidan för närmare detaljer.