Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Rekommenderad datormiljö

Se följande webbadress för närmare detaljer om vilken datormiljö som rekommenderas för nedladdning av applikationer och för att lägga till funktioner till produkten:
”PlayMemories Camera Apps” webbsida (www.sony.net/pmca/)