Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

För att ansluta produkten till en dator

  1. Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i produkten, eller anslut den till ett vägguttag med hjälp av en nätadapter AC-PW20 (säljs separat).
  2. Slå på produkten och datorn.
  3. Anslut produkten till datorn med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln (A) .