Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Välj lagringsmapp

Det går att ändra i vilken mapp på minneskortet som stillbilder och MP4-filmer ska lagras.

  1. MENU(Installation) → [Välj lagringsmapp] → önskad mapp.

OBS!

  • Det går inte att välja mapp när [Datumformat] är valt.