Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Ny mapp

Används för att skapa en ny mapp på minneskortet för lagring av stillbilder och MP4-filmer. En ny mapp skapas vars nummer blir ett steg högre än det tidigare högsta numret. Bilderna lagras i den nyskapade mappen. En mapp för stillbilder och en mapp för MP4-filmer med samma nummer skapas samtidigt.

  1. MENU (Installation) → [Ny mapp].

OBS!

  • När man sätter i ett minneskort som tidigare har använts i någon annan apparat i den här produkten och börjar ta bilder, kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.
  • Upp till sammanlagt 4 000 bilder går att lagra per mapp. När en mapp blir full kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.