Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Visa mediainfo.

Används för att se den återstående inspelningsbara tiden för filmer och antalet stillbilder som går att lagra på det isatta minneskortet.

  1. MENU(Installation) → [Visa mediainfo.].