Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Mappnamnsformat

Stillbilderna som tas lagras i en mapp som skapas under mappen DCIM på minneskortet. Det går att ändra hur mappnamnen ska se ut.

  1. MENU (Installation) → [Mappnamnsformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standardformat (standardinställning):
Mappnamnet har följande form: mappnummer + MSDCF.
Exempel: 100MSDCF

Datumformat:
Mappnamnen har följande format: mappnummer + Y (sista årtalssiffran)/MM/DD
Exempel: 10040405 (Mappnummer: 100, datum: 04/05/2014)

OBS!

  • Formatet för mappar med MP4-filmer är fast inställt på ”mappnummer + ANV01”.