Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

För att öppna hjälpfilerna till "Remote Camera Control"

Windows:

[Start][Alla program][Remote Camera Control][Remote Camera Control Help].

  • I Windows 8, starta [Remote Camera Control], och högerklicka på titelraden för att välja [Remote Camera Control Help].

Mac:

Finder → [program][Remote Camera Control] och välj [Hjälp] på menyraden → [Remote Camera Control Help].