Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Zoom

Det går att förstora bilden med hjälp av W/T (zoom)-knappen vid tagningen.

  1. Använd W/T (zoom)–knappen för att förstora bilden vid tagningen.
    • Tryck W/T (zoom)-knappen mot T-sidan för att zooma in, och mot W-sidan för att zooma ut.
    • När ett zoomobjektiv är monterat går det även att zooma med hjälp av objektivet. Om ett motorzoomobjektiv är monterat, så vrid på objektivets zoomspak för att förstora motivet.

Tips

  • När punkten [Endast optisk zoom] är inställd på något annat än [Zoominställning] går det zooma in bilden även utanför det optiska zoomområdet.