Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Överföringsinställn.(Eye-Fi)

Används för att ställa in om uppladdningsfunktionen ska användas när ett Eye-Fi-kort (som finns i handeln) används. Denna punkt visas bara när ett Eye-Fi-kort är isatt i produktens minneskortsfack.

 1. MENU (Installation) → [Överföringsinställn.] → önskad inställning.
 2. Ställ in ditt Wi-Fi-nätverk eller destinationen på Eye-Fi-kortet.
  Se bruksanvisningen som medföljde Eye-Fi-kortet för närmare detaljer.
 3. Sätt i Eye-Fi-kortet som du har ställt in i produkten och ta stillbilder.
  Bilderna överförs automatiskt till din dator etc. via Wi-Fi-nätverket.

Menypunktsdetaljer

(standardinställning):
Uppladdningsfunktionen påslagen.

Av:
Uppladdningsfunktionen avstängd.

Indikatorer för kommunikationstillståndet

: Standby Inga bilder att överföra.

: Standby för uppladdning

: Ansluter.

: Uppladdning pågår.

: Fel

OBS!

 • Eye-Fi-kort säljs bara i somliga länder och områden.
 • För närmare information om Eye-Fi-kort, kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt.
 • Eye-Fi-kort går bara att använda i det land eller område där det köptes. Använd Eye-Fi-kort enligt de lagar som gäller i det land eller område där kortet köptes.
 • Eye-Fi-kort är försedda med en trådlös nätverksfunktion. Sätt inte i ett Eye-Fi-kort i produkten på platser där det är förbjudet att använda sådana kort, t.ex. ombord på flygplan. Ställ in punkten [Överföringsinställn.][Av] när ett Eye-Fi-kort är isatt i den här produkten. När uppladdningsfunktionen är inställd på [Av], visas indikatornpå produkten.
 • Strömbesparingsläget aktiveras inte under uppladdning.
 • Om (fel) visas, så ta ut minneskortet och sätt i det igen, eller stäng av produkten och slå på den igen. Om felindikatorn tänds igen kan det vara fel på Eye-Fi-kortet.
 • Trådlös nätverkskommunikation kan påverkas av andra kommunikationsenheter. Om kommunikationen är dålig, så flytta dig närmare åtkomstpunkten.
 • Den här produkten saknar stöd för ”Endless Memory Mode”-funktionen på Eye-Fi-kort. Kontrollera att ”Endless Memory Mode”-funktionen är avstängd innan du börjar använda ett Eye-Fi-kort.