Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Indikatorn för återstående batteriström visar fel nivå.

  • Detta fenomen kan inträffa när produkten används på ett väldigt varmt eller kallt ställe.
  • Det kan förekomma en viss skillnad mellan vad indikatorn för återstående batteriström visar och den faktiska återstående batteriladdningen. Ladda ur batteripaketet en gång och ladda sedan upp det igen, så återställs indikatorn för återstående batteriladdning. Det kan hända att indikatorn för återstående batteriladdning visar fel under somliga användnings- eller miljöförhållanden.
  • Batterikapaciteten sjunker med tiden och med upprepad användning. Om användningstiden per uppladdning minskat kraftigt är det förmodligen dags att byta ut batteripaketet mot ett nytt.