Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Volyminställning

Används för att justera ljudvolymen.

  1. MENU(Installation) → [Volyminställning] → önskad inställning.

Justering av volymen under pågående uppspelning

Tryck nedtill på styrratten medan en film håller på att spelas upp för att tända manöverpanelen, och justera sedan volymen. Det går att justera volymen medan man lyssnar på ljudet.