Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Det går inte att slå på produkten.

  • När man precis har satt i batteripaketet i produkten kan det ta en liten stund innan produkten startar.
  • Kontrollera att batteripaketet är isatt på rätt sätt.
  • Batteripaketet laddas ur av sig själv även om det inte används. Kontrollera batteripaketet innan du använder produkten.
  • Kontrollera att batteripaketet är NP-FW50.