Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Strömmen stängs plötsligt av.

  • Beroende på produktens och batteripaketets temperatur kan det hända att produkten stängs av automatiskt för att skydda produkten. I så fall tänds det ett meddelande på produktens skärm innan produkten stängs av.