Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Brickmeny

Används för att ställa in om den första menyskärmen alltid ska visas eller ej när man trycker på MENU-knappen.

  1. MENU (Installation) → [Brickmeny] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Den första menyskärmen visas alltid (brickmenyn).
Av:
Brickmenyn avstängd.