Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Det går inte att sätta i batteripaketet i produkten.

  • Kontrollera att batteripaketet är vänt på rätt håll, och skjut sedan in det tills spärren låses.