Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Tid för fokusförst.

Ställ in hur länge bilden ska visas förstorad när funktionerna [MF-hjälp] och [Fokusförstoring] används.

  1. MENU (Anpassade inställningar)[Tid för fokusförst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

2 s (standardinställning):
Bilden förstoras i 2 sekunder.
5 s:
Bilden förstoras i 5 sekunder.
Ingen begräns.:
Bilden visas förstorad ända tills man trycker på avtryckaren.