Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Konturframhävn.färg

Används för att välja färg för konturframhävningsfunktionen vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Konturframhävn.färg] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Rött:
Konturerna framhävs i rött.

Gult:
Konturerna framhävs i gult.

Vitt (standardinställning):
Konturerna framhävs i vitt.