Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Visningssätt

Används för att ställa in visningssättet (bildvisningssättet).

  1. MENU (Uppspelning) → [Visningssätt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Datumvisning:
Bilderna visas datumvis.

Mappvisn. (Stillbilder):
Endast stillbilder visas.

Mappvisning (MP4):
Endast filmer i MP4-format visas.

AVCHD-visning:
Endast filmer i AVCHD-format visas.

XAVC S-visning:
Endast filmer i XAVC S-format visas.