Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Visningsriktning

Används för att välja visningsriktning vid uppspelning av lagrade stillbilder.

  1. MENU (Uppspelning) → [Visningsriktning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Manuell (standardinställning):
Bilden visas enligt den riktningsinformation som är lagrad för bilden. Det går att vrida runt bilden med hjälp av rundvridningsfunktionen.
Av:
Bilden visas alltid på bredden.