Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Tagningsdatumet och klockslaget visas inte på skärmen.

  • Datumet och klockslaget visas inte under tagning. De visas bara under uppspelning.