Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Det går inte att lagra några bilder.

  • Minneskortet som används är försedd med en skrivskyddsomkopplare som är inställd på låst läge (LOCK). Ställ in omkopplaren på lagringsläget.
  • Kontrollera den lediga kapaciteten på minneskortet.
  • Det går inte att lagra några bilder medan blixten håller på att laddas upp.
  • Objektivet är inte ordentligt monterat. Montera objektivet ordentligt.
  • [Självutlösare] är aktiverad.