Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Skärpelås

Används för att ta bilder med skärpan låst på önskat motiv i autofokusläget.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusläge][Enbilds-AF].
  2. Placera motivet inom AF-området och tryck ner avtryckaren halvvägs.
    Skärpan låses.
  3. Fortsätt hålla avtryckaren nedtryckt och flytta tillbaka motivet till sin ursprungliga position för att komponera om bilden.
  4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.