Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Ändring av vad som visas på skärmen (tagning)

Det går att ändra vilken information som ska visas på skärmen.

 1. Tryck på DISP (visningssätt)-knappen.
  Varje gång man trycker på DISP-knappen, ändras tagningsinformationen som visas på skärmen på följande sätt:
  Grafisk displayVisa all infoVisa ingen info.HistogramGrafisk display


  Grafisk display

  Visa all info

  Visa ingen info.

  Histogram

Somliga visningssätt går inte att välja med standardinställningarna.
För att ändra visningssätten, tryck på MENU → (Anpassade inställningar) → [DISP-knapp] och ändra inställningarna.

OBS!

 • Histogram visas inte under panoramatagningar.

Tips

 • För att dölja rutnätet som visas vid stillbildstagning väljer man MENU →(Anpassade inställningar)[Rutnät][Av].
 • För att dölja markörerna som visas under filminspelning väljer man MENU →(Anpassade inställningar)[Markörvisning][Av].